ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ Mercy Crop အဖြဲ႕၏ေပါင္းစည္းလက္အစီအစဥ္ႏွင့္ ေပါင္း၍ လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ Mercy Crop အဖြဲ႕၏ေပါင္းစည္းလက္အစီအစဥ္ႏွင့္ ေပါင္း၍ လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

  KnIC(HQ): 30th November Mercy Crop၏ေပါင္းစည္းလက္ အစီအစဥ္၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္ရွိ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ (၂) ရက္တာက်င္းပခဲ့ပါသည္၊ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေခၚယူရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအတြင္းေရးမႉး-၂ မွ အဖြင့္ အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာ       ၾကားရာတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္               ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား…

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား  ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာတြင္က်င္းပသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာတြင္က်င္းပသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္

  KnIC (HQ): 26th Novmber ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာအေျခစိုက္ Gemeva Call အဖြဲ႕မွ ကမကထျပဳ၍ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔မွ (၂၄) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အစည္းအေဝးသုိ႔ Geneva Call အဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ တရားေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ ညႊန္ကားေရးမႉးေဆာ္ရယ္ေဒးတို႔ႏွွစ္ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးျဖစ္ေျမွာက္ေရးအတြက္ ေနာ္ေဝးႏွင့္ဆြစ္ဇာန္အစိုးရ…

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ဖက္ဒရယ္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ဖက္ဒရယ္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္

  KnIC (HQ): 3th Novvember   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္အစီအစဥ္အျဖစ္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔၏ပူးေပါင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တစ္ရပ္ကို တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ (၈) ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ဆြစ္ဇာလန္သံရံုးမွေဒသခံ အရာရွိတစ္ဦး စုစုေပါင္း…

ႁပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ အာဇာနည္ေကၽာက္တိုင္ကြင္းတြင္ ကၽင္းပႁပဳလုပ္ႁခင္း

KnIC: 3th November   ႁပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ႁမိဳ႔၊ အာဇာနည္ ေကၽာက္တိုင္ ကြင္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔၌ကၽင္းပႁပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မၽားႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုယ္စားလွယ္မၽား အသီးသီးမွယံုႂကည္မႈအလိုက္  လာေရာက္၍ မိမိတို႔ဆႏၵကိုဘုရားထံ စုေပါင္းဆုေတာင္း ႁခင္းႁဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မၽားမွ ေနႁပည္ေတာ္တြင္ ႁငိမ္းခၽမ္းေရးနဲ႔အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးေနေပမဲ့ စာရြက္ေပၚမွာလက္မွတ္ထိုးလိုက္ရံုနဲ႔ ႁငိမ္းခၽမ္းေရးရႁပီ၊ စစ္ေႁပႁငိမ္းႁပီ လို႔ ေႁပာလို႔မရပါဘူး။ ႁပည္သူလူထုေတြ ႁပင္းႁပတဲ့ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာလွၽင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေနာက္မွာမွ ႁငိမ္းခၽမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး…

လြိဳင္ေကာ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲျပဳလုပ္

လြိဳင္ေကာ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲျပဳလုပ္

KnIC (LKW): 28th Oct (Baw) ျပည္တြင္းစစ္ရပ္တန္႔ေပးေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို (ကရင္နီ)ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္၍ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္း ၉းဝ၀ နာရီတြင္စ တင္ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။  အဆို ပါ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေေရးဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္အဖြဲ႕တြင္ (ကရင္နီ)ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ (UKSY) အလုပ္ သမားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳး သမီးအဖြဲ႕အစည္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ KNPLF (ကလလတ) လူငယ္၊ အျခားေသာအစုအဖြဲ႕မ်ား ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ျပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ ဓါတ္ျဖင့္ လူဦးေရ(၂၀ဝ)ေက်ာ္က လြိဳင္ေကာ္ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာန…

ကရင္နီျပည္နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအသင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္တြင္ေတြ႕ဆံု

    KnIC (HQ): 21st August   ကရင္နီျပည္နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအသင္းမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္၊ လမ္းပြန္း၊ လမ္းပန္းေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား Upper Northern Provincial Cluster 1( Chiang Mai ” Mae Hong Son’ Lamphum ‘ Lampang ) အသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္…

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အစည္းအေဝးခမ္းမေဆာင္သစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း  ကရင္နီလူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ကရင္နီတပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကို  ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ တၿပိဳင္နက္က်င္းပ

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အစည္းအေဝးခမ္းမေဆာင္သစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ကရင္နီလူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ကရင္နီတပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ တၿပိဳင္နက္က်င္းပ

  KnIC HQ: 17th August ိ္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးအစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္သစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ကရင္နီလူငယ္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ (၆၈)ႏွစ္ျပည့္ ကရင္နီတပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတို႔ကို တၿပိဳင္နက္က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔နံနက္ ၁၀းဝ၀ နာရီတြင္ စတင္ က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီမွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္နီဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္နီ လူငယ္ စြမ္းရည္ျမင္ ႔ တင္ေရး အစီအစဥ္မွ တာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (ပင္မ)…

“ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ့တြင္ ၂၈ႏွစ္ေျမာက္ ၈၈၈၈(ရွစ္ေလးလံုး)ျပည္သူ ့ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပါတ္လည္အခမ္းအနားက်င္းပ”

“ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ့တြင္ ၂၈ႏွစ္ေျမာက္ ၈၈၈၈(ရွစ္ေလးလံုး)ျပည္သူ ့ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပါတ္လည္အခမ္းအနားက်င္းပ”

    ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ဥတၱရာရံုရပ္၊ ဥတၱရာရံုပရိယတၱိစာသင္တိုက္တြင္ ၂၈-ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတရပ္ကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္၊ နံနက္ (၉)နာရီခြဲတြင္စတင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ကယားျပည္နယ္(၈၈)ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကိုသက္ေနာင္ထြန္းမွ ၂၈ႏွစ္ ၈၈၈၈ ဒီမိုကေရစီျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့ရေသာေက်ာင္းသားျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူအေပါင္းအားရည္စူႈး သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အား ဆြမ္းဆက္ကပ္လႉဒါန္း၍ ေရစက္သြန္းခ်၊ အမွ်ေပးေဝျခင္းႏွင့္ တရားေတာ္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ေလွ်ာက္ထား၍ ဦးပဥၨင္းဦးဇိေနာမွ တရားေတာ္ေဟာၾကားၿပီး အေရးေတာ္ပံုအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ၾကေသာေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆြမ္းသြတ္ေရစက္ခ်အမွ်ေပးေဝခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၊…