မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ KNPP ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမွဳ ျမင္ကြင္း (ဓါတ္ပံု)

ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) တို႔၏ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ NRPC ရံုး၌ မတ္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေနေသာ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား။ ဓါတ္ပံု – KNPP  

ကရင္နီလူငယ္ စခန္းလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်ေရးေဖာ္ရမ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္

ကရင္နီလူငယ္ စခန္းလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်ေရးေဖာ္ရမ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္

  KnIC (HQ-TTK)      3 FEB ကရင္နီအမ်ိဳးသားလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ကမကထိျပဳက်င္းပသည့္ ကရင္နီစခန္းလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်   ေရး ေဖာ္ရမ္ ဖြင့္လွစ္ပြဲကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔၌ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္-(၁)၊  စခန္း  ေကာ္မတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွအတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ၿပီး၊ ဒုကၡသည္ပင္မေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဗဟိုလူငယ္အစည္းအရံုး မွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စခန္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ တာဝန္ရွိလူ ငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုင္းေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စခန္း-(၁) ႏွင့္ခန္း- ၂မွ  …

လြတ္ေတာ္ေရးရာဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ

  KnIC (LKW): Jan 10 (Poe Myar, Kyar Myar) ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ဒုတိယ နာယက အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠဌမွလူထုမ်ား၊ CSO ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ လူထုအသံနားေထာင္ရန္၊ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိရွိရန္ ႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကိုတင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္ေတာ္ေရးရာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔ မနက္(၉းဝ၀)နာရီမွ ၁၂းဝ၀နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္မွ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ က်န္မာသန္စြမ္းတဲ့လူငယ္ေတြလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပညာတတ္လူငယ္ေတြျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊…

လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမ်ား                 သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

  KnIC (LKW): Jan 7      (Poe Myar, Kyar Myar)   လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၅၊ ၆ရက္အထိလြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊  ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ဗဟိုဦးစီးမွဴးလြန္ကဲျခင္းႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ား၏လုပ္ည္းမ်ားအတိုင္းက်င္းပသြားသည္ကို ရွတ္ခ်ေၾကာင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ယား(က)ရပ္ကြက္ရွိ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢရံုးတြင္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္ေန႔ နံနက္၁၀း၃၀နာရီမွ ၁၁း၃၀နာရီ အထိ က်င္းပခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။ ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ ေစရန္ ညြန္ႀကားခဲ့သည္႔အျပင္ ေကာ္မတီဝင္၁၂ဦးအား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး…