KNPP

knpp-and-karenni-history-brief

 

ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုုးတက္ေရးပါတီ၏ အခန္းက႑။

၁။ ကရင္နီျပည္၏ ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

 

ကရင္နီျပည္သည္ လြန္္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ေက်ာ္ကတည္းက က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕လာေသာ ယြန္းလူမ်ဳိးမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္တစ္ျပည္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကရင္နီျပည္တြင္ပါဝင္ေသာ နယ္မ်ားမွာ ေဘာလခဲ(တေဘာတခဲ)နယ္၊       ၾကယ္ဖိုးႀကီး(ေကးလ်ား) နယ္၊ ေနာင္ပလဲ(ႏုိ႔ပလာ)နယ္၊ နန္းမယ္ခုံ(ႏ်ားမခု)န ယ္ႏွင့္ကႏၱရဝတီ(တေလြေက)နယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ကရင္နီျပည္၏   နယ္နမိတ္မွာ ေျမာက္ဘက္သို႔လားလွ်င္ မခြီကလုိ႔၊ မီဘူး၊ ေဘးေပ့၊ ေတာင္သို႔လားလွ်င္ ဖါပြန္နယ္၊ အေနာက္ဘက္သုိ႔ လားလွ်င္စစ္ေတာင္းျမစ္၊ အေရွ့ဘက္သို႔လားလွ်င္ မယ္ဟာေဆာင္ေဒသျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နယ္ငါးနယ္ကို ေစာဖ်ာအသီးသီးက လြတ္လပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တြင္ ေနာ္ပလဲႏွင့္ နန္းမယ္ခုတို႔သည္ ေျမာက္ေဘာလခဲႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ၿပီး နယ္သုံးနယ္သာ က်န္ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေဘာလခဲ၊ ၾကယ္ဖိုးႀကီး၊ ကႏၱရဝတီနယ္ တို႔ျဖစ္သည္။ ဤနယ္သုံးနယ္ကုိ ကရင္နီေစာဖ်ာမ်ားက အစဥ္အဆက္ လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ေစာဖ်ာမ်ားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔နယ္ကို လြတ္လပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ၾကေသာ္လည္း ကရင္နီျပည္ကုိ ျပည္ပရန္ က်ဴးေက်ာ္လာေသာအခါ စုေပါင္းၾကျပီး ကာကြယ္တုိက္ထုတ္ေလ့ရွိသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကရင္္နီျပည္၏ သီးျခား လြတ္လပ္ေရးကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၾကသည္။

 

၂။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးႏွင့္ ကမၻာစစ္ႀကီးေနာက္ပိုင္း ကရင္နီျပည္၏အေျခအေန။

ဒုတိိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းတြင္ ကရင္နီျပည္ေစာဖ်ာမ်ားႏွင့္ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ မဟာမိတ္ တပ္၊ အမွတ္-(၁၃၆)၏ အကူအညီရယူၿပီး ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားဖြဲ႔စည္းကာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ခုခံတုိက္ထုတ္ၾက သည္။ ကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးဆုံး၍ အဂၤလိပ္တို႔ျပန္လာၿပီး ဗမာျပည္ကို ကိုလုိနီစနစ္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ကရင္နီျပည္ လည္း ေရွးကကဲ့သို႔ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္တစ္ျပည္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

စစ္ႀကီးၿပီးသည္႔ေနာက္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ မိုးၿဗဲအေနျဖင့္ကရင္နီျပည္တြင္ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆-ခုနစ္၊ ဧၿပီလ(၃)ရက္ေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔၊ ကႏၱရဝတီရုံးခန္၌ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ေခၚယူက်င္းပခဲ့ သည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ကႏၱရဝတီနယ္၊ ၾကယ္ဖုိုးႀကီးနယ္၊ ေဘာလခဲနယ္ႏွင့္ မိုးၿဗဲနယ္တို႔မွေစာဖ်ာမ်ား၊ နယ္ရွင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔စားမ်ား၊ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုံညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအစည္းအေဝးတြင္ ကရင္နီျပည္တစ္ျပည္လုံးအတြက္ေကာင္စီတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လြတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမ်ားဆႏၵအရ ကရင္နီ-ပုေဒါင္ေကာင္စီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္း ရန္ သေဘာတူညီၾကသည္။ ေကာင္စီဝင္လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ နယ္တနယ္တြင္ ေစာဖ်ာ၏ လက္ေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ လူထုကုိယ္စားလွယ္သုံုးဦး၊ ေပါင္းေလးဦးႏႈန္းျဖင့္ပါဝင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကရင္နီျပည္တြင္ မိုးၿဗဲနယ္ ပါဝင္လာသျဖင့္ နယ္ေလးနယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေကာင္စီဝင္လူႀကီးမွာ(၁၆)ဦးရိွသည္။ ေကာင္စီ၏ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးစိန္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးဘေသာင္းတို႔ကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ၾကသည္။ က်န္ေကာင္စီလူႀကီးမ်ားမွာ အာဏာပုိင္ ေစာဖ်ာမ်ားကုိ အႀကံေပးရန္၊ ကရင္နီျပည္အတြက္ လုိအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲ၍ အာဏာပုိင္ေစာဖ်ာမ်ား ၏သေဘာတူညီမႈျဖင့္ျပဌါန္းရန္ျဖစ္သည္။

 

၃။ ကရင္နီျပည္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ဗမာျပည္ဆက္ဆံေရး။

 

ကရင္နီျပည္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးေၾကာင့္ညက္ညက္ေက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်ထံ အကူအညီ ေတာင္းခံေသာ္လည္း အကူအညီမရရွိခဲ့ေပ၊ ထိုအေတာအတြင္းတြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔က ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ ေတာင္တန္းေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က မိမိတို႔ေတာင္တန္းေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ သည္။

တဖက္တြင္ ဖဆပလအဖြဲဲ႔ခ်ဳပ္က ေနာင္လြတ္လပ္ေရးရရွိမည့္ ဗမာျပည္တြင္ပါဝင္ရန္ မဲဆြယ္ခဲ့ၾက သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ကရင္နီျပည္အေနျဖင့္ ျပည္ပႏွင့္မဆက္ဆံ၍ မရေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေျခအေနအရ ျပည္ပႏွင့္ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကႏၱရဝတီနယ္မွ အာဏာပုိင္ေစာဖ်ာစပ္ေစာလဝီ၊ စပ္ဇီန၊ လူထုကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၊ ဦးဘေသာင္း၊ ဦးေစာသိန္း၊ ကိုၿငိမ္း၊ ၾကယ္ဖိုးႀကီးနယ္မွ အာဏာပိုင္ေစာဖ်ာေစာေရြ၊ လူထုကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးျမေလး၊ ေမာင္ဖုိး၊ ေဘာလခဲနယ္မွ အာဏာပိုင္ဦးဘီတူရီ၊ လူထုကုိယ္စားလွယ္ဦးလြီးဇီ၊ မုိးၿဗဲနယ္မွအာဏာပိုင္ ဦးသိုင္းဘဟန္၊ လူထုကုိယ္စားလွယ္ ေစာဘိခဝါတို႔ျဖင့္ ေလ့လာေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ ဤကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔သည္ ၁၉၄၆-ခုနစ္၊ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်-ဗမာျပည္သို႔ ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ဤေလ့လာ ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-

(၁) ေတာင္ငူၿမိဳ႔တြင္ ေစာဂြ်န္ဆင္ ဒီဖုိးမင္း၏ ကရင္အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ေလ့လာရန္၊

(၂) ၿဗိတိသွ်-ဗမာျပည္ ဘုရင္ခံႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျပီးအကူအညီေတာင္းရန္၊

(၃) ရန္ကုန္တြင္ ၿဗိတိသွ်-ဗမာျပည္၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကုိေလ့လာရန္တို႔ျဖစ္သည္။

ဤေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ဧၿပီလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႔ ေစာဂြ်န္ဆင္ဒီဖိုးမင္း၏ အစည္းအေဝး ကို တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရန္ကုန္သုိ႔ ဆက္လက္ဆင္းသြားၿပီး ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးအိမ္တြင္ တည္းခုိခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဖိတ္ေခၚမႈအရ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ ၿပီး ဖဆပလအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ဓါတ္ပုံ ပူးတြဲရုိက္ခဲ့သည္။ ဤလုပ္ရပ္ကုိ အဂၤလိပ္အစိုးရကမႏွစ္ၿမိဳ႔သျဖင့္ အဂၤလိပ္အစုိးရႏွင့္ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်-ဗမာျပည္ဘုရင္ခံႏွင့္ မေတြ႔ႏုိင္ ေတာ့ဘဲ ကရင္နီျပည္သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ ေတြ႔ဆုံမႈအရ ကရင္နီျပည္သီးျခားလြတ္လပ္ေရးသည္ စကၠဳဳေပၚတြင္သာရွိေၾကာင္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ ကရင္နီျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီးတေျပးညီျဖစ္ဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ကရင္နီ-ပုေဒါင္ေကာင္စီဥကၠဌ ဦးစိန္ႏွင့္ အတြင္းေရးမႈးဦးဘေသာင္းတို႔မွွာ ကရင္နီျပည္၏သီးျခားလြတ္လပ္ေရးကိုမေထာက္ခံဘဲ ဗမာျပည္ႏွင့္ ပႈးေပါင္းရန္သာလိုလားေၾကာင္း စသည္တို႔ကုိေတြ႔ရိွရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဦးဘီတူရီသည္ ကရင္နီျပည္၏ သီးျခား လြတ္လပ္ေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိခ်မွတ္ဖို႔ လုိအပ္ ေၾကာင္းလုိက္လံစည္းရုံးခဲ့သည္။ ၁၉၄၆-ခုနစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၁) ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္၌ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ဤအစည္းအေဝးသို႔ နယ္ေလးနယ္မွေစာဖ်ာမ်ား၊ နယ္ရွင္မ်ား၊ လူထုကိုယ္စား လွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးဘီတူရီက ကရင္နီျပည္၏သီးျခားလြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီဖြဲ႔စည္းျပီး ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ကုိခ်မွတ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူအမ်ားစု သေဘာ တူသျဖင့္ ကရင္နီ-ပုေဒါင္ေကာင္စီကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး လြတ္လပ္ေသာကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီကုိ ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ဦးဘီတူရီ အားလည္းေကာင္း၊ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေစာသိန္းလည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ေစာေကာ္ဘ အားလည္းေကာင္း၊ ေငြထိန္းအျဖစ္ ေစာလွဦး အားလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးၿပီး ေကာင္စီဝင္မ်ားမွာ ေစာဖ်ာေစာေရြ၊ စပ္ေရြဟုန္၊ ေစာဖ်ာစပ္လဝီ၊ စပ္ဇီန၊ ဦးေအးျမေလး၊ ေစာငယ္ဒူး၊ ဦးလြီးဇီ၊ ဦးသိုင္းဘဟန္၊ ေစာလွပင္း၊ ေစာသန္းတင္၊ ေစာတ္ိုပီယို၊ စပ္နန္း တို႔ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းရျခင္းမွာ-

(၁) ဗမာျပည္ႏွင့္ပႈးေပါင္းလုိေသာ ဦးစိန္ႏွင့္ ဦးဘေသာင္း တို႔ကိုပထုတ္လို၍လည္းေကာင္း၊

(၂) အဂၤလိပ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ေျပျပစ္ရန္လည္းေကာင္း၊

(၃) ကရင္နီျပည္၏သီးျခားလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌါန္းခြင့္တို႔ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ျပဌါန္းခ်က္ (၁၅) ခ်က္ပါရွိေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ျပီး အဂၤလိပ္အစုိးရထံ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

 

၄။ ကရင္နီျပည္ကုိ ဗမာျပည္ႏွင့္ပႈးေပါင္းရန္္အတြက္ ဖဆပလ၏ မတရားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား။

 

ေနာင္လြတ္လပ္မည့္ ဗမာျပည္အတြက္အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲအတြက္ ၁၉၄၇-ခုနစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၿဗိတိသွ်-ဗမာျပည္၌ လြတ္ေတာ္အမတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္။ လြတ္ေတာ္အမတ္ေနရာေပါင္း (၂၅၅) ေနရာတြင္ ဖဆပလအမတ္ေပါင္း(၂၄၈)ေနရာရရွိသျဖင့္ လြတ္ေတာ္သည္ ဖဆပလ၏လြတ္ေတာ္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ကရင္နီမွာ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ကုိယ္စားလွယ္မေစလြတ္ခဲ့ေပ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ဖဆပလဥကၠဌျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကရင္နီကိုယ္စားလွယ္ မရွိသည့္အတြက္ ကရင္နီကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးခြင့္မျပဳခဲ့ေပ၊ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ဦးႏုု သည္ ဖဆပလ၏ ဥကၠဌျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဦးႏုသည္ ကရင္နီကိုယ္စားလွယ္မရွိဘဲလွ်က္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကရင္နီ ကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္လႊတ္ေတာ္သည္ ကရင္နီကုိယ္စားလွယ္ လည္းမရွိ၊ ကရင္နီျပည္သူလူထုဆႏၵမပါဘဲ ကရင္နီျပည္ကုိ ဗမာျပည္၏ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္ သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ မိမိဘာသာလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသြားတက္ေသာဦးသိုင္းဘဟန္သည္ ဤအေၾကာင္း ကိုသိရွိသျဖင့္ ဖရူဆိုသို႔ျပန္လာၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ ေကာင္စီအေနျဖင့္ တရားဝင္ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ ဦးေအးျမေလး၊ ဦးသိုင္းဘဟန္၊ ဦးစိ္န္၊ စပ္ဝ႑တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ဤအဖြဲ႔ကို စပ္လဝီ၊ စပ္ငယ္ဒူး၊ ဦးလြီးဇီ၊ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ဦးခ်မ္းသာတုိ႔က ရန္ကုုန္ အထိလိုက္ပို႔ခဲ့သည္။ ဤအဖြဲ႔လြိဳင္ေကာ္မွ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ထြက္ခြါၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဦးစ္ိန္၊ စပ္ဝ႑၊ ဦးေအးျမေလး၊ စပ္ငယ္ဒူးႏွင့္ သိုင္းသန္းတင္တုိ႔သည္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ သခင္ႏု၊ ဗုိလ္မွဴးေအာင္၊ ဦးေဖခင္ တုိ႔ႏွင့္ တိတ္တိတ္ပုန္းသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ထိုဖဆပလေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ ဆြယ္ယူမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၈ဝ(၁) တခုတည္းကုိသာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္ႏွင့္ပႈးေပါင္းရန္္သေဘာတူလုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဦးစိန္္ႏွင့္ စပ္ဝ႑တို႔သည္ ကရင္နီျပည္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ အမည္တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းကုိ လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီ သိေသာအခါ၊ ၄င္းတို႔ကိုအမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္ဟုသတ္မွတ္၍ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿပီး ၄င္းတို႔ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ တရားမဝင္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဤကရင္နီအမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္မ်ား ကို ကရင္နီျပည္တြင္ ဘာသာေရးပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စည္းရုံးတာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ကရင္နီျပည္ကို ဗမာျပည္အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္လာရန္ ဖဆပလအဖြဲ႔မွက်င့္သုံးေသာ ပရိယယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

၅။ ဖဆပလ၏ ကရင္နီျပည္အေပၚ စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္လုပ္ရပ္မ်ား။

 

၁၉၄၈-ခုနစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္အဂၤလိပ္အစုိးရထံမွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးဖဆပလအဖြဲ႔သည္ ဗမာျပည္၏ပထမဦးဆုံးအစိုးရျဖစ္လာကာ ဦးႏုလည္း ပထမဦဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ကရင္နီျပည္ကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအအရသိမ္းသြင္း၍ မရသည့္ အဆုံးတြင္ စစ္ေရးအရတိုက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာင္းခ်ီးမိုင္း လုံၿခံဳေရး၊ ဗမာျပည္လုံၿခဳံေရးစေသာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပျပီး ကရင္နီျပည္တြင္းသုိ႔ ၄င္းတို႔၏စစ္တပ္ကိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္မ်ားကိုလည္း စစ္လက္နက္ထုတ္ေပးျခင္း၊ စစ္သင္တန္းေပးျခင္း၊ မိုးၿဗဲနယ္တြင္ စစ္ေရး သင္တန္းဆရာမ်ားပို႔ထားကာ စစ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္အတြက္ လဲဗီးတပ္ ကိုဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ မိုးၿဗဲနယ္အေနျဖင့္ကရင္နီျပည္ႏွင့္ပူးေပါင္းသည္ ဆိုုေသာ္လည္း တရားဝင္ မဟုတ္ေသးေပ၊ တရားဥပေဒအရ ရွမ္းျပည္၏နယ္တစ္နယ္သာျဖစ္ေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယၡဳကဲ့သို႔ ဖဆပလအစိုးရက မိုးၿဗဲနယ္ကုိအသုံးျပဳျခင္းကို ကရင္နီျပည္အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည့္အေျခအေနမရိွပါ။ ၁၉၄၈-ခုနစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္ နံနက္တြင္ ဖဆပလအစုိးရတပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္လဲဗီးတပ္တို႔သည္ ကရင္နီအမ်ုိးသားအစည္းအရုံး (KNO)၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ လြတ္လပ္ေသာကရင္နီျပည္ေထာင္စု ေကာင္စီဥကၠဌဦးဘီတူရီ ေနထိုင္ေသာရြာလည္းျဖစ္သည့္ ျမလဲရြာကုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္သိမ္း ပုိက္ျခင္းျဖင့္ ကရင္နီျပည္ကုိက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေသာစစ္ကုုိစတင္လိုက္သည္။ ဥကၠဌဦးဘီတူရီႏွင့္ ၄င္း၏လူ မ်ားသည္ အစြမ္းကုန္ခုခံကာကြယ္ပါေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိသည့္အတြက္ ဖရူဆိုၿမိဳ႔သို႔ ဆုတ္ခြာခဲ့ရ သည္။ ဖရူဆိုသို႔ ညေန(၃)နာရီတြင္ ေရာက္ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖရူဆိုၿမိဳ႔မွာရွိေနေသာ လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေစာဖ်ာေစာေရြ၊ ေစာဇီန၊ ေစာေကာဘ၊ ေစာလွဦးတို႔ႏွင့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ကာ ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးကို ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ဖဆပလ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္တို႔၏ လဲဗီးတပ္တို႔သည္လည္း လြိဳင္ေကာ္ၿမဳိ႔ကိုသိမ္းပုိက္လိုက္ေတာ့ သည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ဖဆပလအစုိိးရမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္တို႔သည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမဳိ႔မွေန၍ ဖရူဆိုၿမိဳ႔သို႔ လူေစလြတ္၍ ဦးဘီတူရီအားျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာျပႆနာမ်ားကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ဦးဘီတူရီလည္းသေဘာတူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖရူဆိုတြင္ ရွိေနေသာေကာင္စီဝင္မ်ားက မသြားသင့္ေၾကာင္း၊ ေမာ္ခ်ီးေဒသ တေနရာရာတြင္ သြားေရာက္တိမ္းေရွာင္သင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုအခ်ိန္တြင္(KNU) ကလက္နက္ကိုင္ေတာင္လွန္ေရးမစတင္ေသး ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးဘီတူရီသည္ အႀကံျပဳခ်က္ကိုမယူဘဲ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔သို႔ လိုက္သြားခဲ့ သည္။ လိြဳင္ေကာ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဦးဘီတူရီသည္ ဖမ္္းဆီးၿပီးေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံလုိက္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေသာ ဖဆပလအစိုးရတပ္မ်ားကို ကရင္နီျပည္သူလူထုတို႔သည္ ရရာလက္နက္မ်ားကိုစြဲကိုင္ၿပီးတကြဲတျပားစီခုခံတိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ဖရူဆုိတြင္က်န္ရွိေနေသာ ေကာင္စီ ဝင္တို႔သည္ ေစာဖ်ာေစာေရြကို အမွဴးျပဳၿပီး ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရန္ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။ ထိုတပ္မေတာ္ကို ကရင္နီျပည္ေထာင္စု လြတ္လပ္ေသာ တပ္မေတာ္ United Karenni State Independent Army (UKSIA) ဟုေခၚေဝၚခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ကိုဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္အတြက္ တုိက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ေစာဖ်ာေစာေရႊႏွင့္ ၄င္း၏လူမ်ားသည္ ဖရူဆိုၿမိဳ႔တြင္မေနႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေထးဘ်ားေညးရြာသို႔ စခန္းေျပာင္းေရြ႔ခဲ့သည္။ ထုိသို႔တပ္မေတာ္ ကို ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကရင္နီတပ္မေတာ္သည္ ေမာ္ခ်ီးႏွင့္ဖာေဆာင္းၿမိဳ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ေျပာက္က်ားစစ္သည္လည္း ဖရူဆိုၿမိဳ႔ အနီးအနားတဝိုက္ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေသာ သိုင္းဘန္းဟန္၏ေယာကၡမသည္ ထူးေခ်ာင္္းတြင္က်န္ရွိေနေသာ မိမိလဲဗီးတပ္ဖြဲ႔အခ်ဳိ႔ကို သြား ၾကည့္ရန္ လြိဳင္ေကာ္မွဆင္းလာခဲ့သည္။ ထားလဲရြာေတာင္ဘက္ အီေဟာရွင္လဲအေရာက္တြင္ ကရင္နီတပ္မ ေတာ္၏ ၿခဳံခုိတိုက္ခိုက္ျခင္းကိုခံရ၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ အေလာင္းကို လြိဳင္ေကာ္သို႔ ျပန္ယူလာခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လြိဳင္ေကာ္တြင္ရွိေနေသာ ဖဆပလတပ္မႈးႏွင့္ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္တို႔သည္ ဦးဘီတူရီကို ေထာင္မွထုတ္ယူၿပီး ဂုန္နီအိတ္ထည့္ခါ ကားျဖင့္ဆြဲ၍ ဘက္နက္ျဖင့္ထုိးသတ္္ၿပီး အေလာင္းကို ဘီးလူးေခ်ာင္းတြင္းသို႔ ပစ္ခ်လုိက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးဘီတူရီက်ဆုံးသည့္ေန႔ကို အာဇာနည္ေန႔ ဟုသတ္မွတ္ရ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဘီတူရီက်ဆုံးျပီးသည့္ေနာက္ ေစာဖ်ာေစာေရြသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးဥကၠဌ ျဖစ္ လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္အေရွ႔ဘက္ေျမာက္ပိုင္း လြိဳင္ေမြးတြင္ တပ္ခ်ထားေသာ 13 UMP မွာ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဥကၠဌေစာေရြသည္ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းျဖင့္ ကရင္နီ ျပည္ကို ဖဆပလအစိုးရက လာေရာက္တိုက္ခိုက္သိမ္းပ္ိုက္လုိက္ေၾကာင္း ျပန္လာကူညီဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ထိုအခါ လြိဳင္ေမြးရွိ 13UMP မွဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဝင္းဦးေဆာင္ျပီး ဖဆပလအစိုးရကို ေတာ္လွန္ကာ လက္နက္ခဲယမ္းအျပည့္အစုံျဖင့္ ျပန္လာျပီး လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔ကုိ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဥကၠဌေစာေရြဦးေဆာင္ေသာ ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရး အစိုးရႏွင့္ ေပါင္းစည္းမိခဲ့သည္။ ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္ တို႔လည္း ကရင္နီျပည္မွဆုတ္ခြါျပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းကေလာၿမိဳ႔တြင္ အေျခခ်ခဲ့ရသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ငူမွ KNDO လူငယ္အဖြဲ႔ကေတာင္ငူၿမိဳ႔ကုိ သိမ္းပိုက္ရန္စစ္အကူအညီ ေတာင္း လာခဲ့သည္။ ဥကၠဌေစာေရြလည္း၊ ဗိုလ္ႀကီးေမာ္ရယ္ဦးေဆာင္သည့္ ကရင္နီတပ္ခြဲတစ္ခြဲကုိ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူသို႔ပို႔လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ လြိဳင္ေမြးမွျပန္လာေသာ ကရင္နီတပ္ အခ်ဳိ႔ကို ႏုိဝင္ဘာလ ပထမအပတ္တြင္ ေတာင္ငူသုိ႔ထပ္မံပို႔လိုက္ျပန္သည္။ ကရင္နီတပ္မ်ား ေတာင္ငူသို႔ ဆင္း သြားေၾကာင္းၾကားသိေသာ ဖဆပလတပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္လဲဗီးတပ္တုိ႔သည္ ကရင္နီျပည္ကိုဒုတိယ အႀကိမ္ ထပ္မံတိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္။ ဖဆပလအစိုးရလည္း ဗမာျပည္လုံၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပၿပီး ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္း လက္နက္ကိုင္တပ္ရင္း(၂)ကုိ ကရင္နီျပည္တြင္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဖဆပလအစိုးရသည္ ကရင္နီျပည္ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ သိမ္းပုိက္လုိက္သည္။

ေတာင္ငူတြင္္ေရာက္ရွိေနေသာ ကရင္နီတပ္ခြဲတိို႔သည္ ကရင္နီျပည္ကုိ ဖဆပလအစိုးရတပ္အမ်ားက ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခုိက္ေၾကာင္း ၾကားသိေသာအခါ KNDO တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပႈးေပါင္း ၿပီး ၁၉၄၉-ခုႏွစ္၊  ဇႏၵဝါရီလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႔ကုိ တိုက္ခုိက္သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ KNU အေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ေတာင္လွန္ေရးစတင္ၿပီးျဖစ္၍ စစ္ေရးေဒသသတ္မွတ္ေသာအခါ ကရင္နီျပည္ ကုိ KNU ၏တပ္မဟာ (၁)ဧရိယာဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကရင္နီ၏စစ္ေရးသည္ KNU ၏စစ္ေရးႏွင့္အၿမဲတမ္းပႈးတြဲလႈပ္ရွားခဲ့ရသည္။ ေတာင္ငူၿမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ကရင္နီတပ္မ်ားသည္ KNU ၏တပ္ရင္းမွ တပ္ခြဲတစ္ခြဲကို အကူအညီေခၚယူျပီး ကရင္နီသို႔ျပန္လာကာ ဖဆပလတပ္၊ အမ်ဳိးသား သစၥာေဖါက္မ်ား၏ လဲဗီးတပ္ႏွင့္ ခ်င္းတပ္ရင္း(၂)ကုိ ကရင္နီျပည္မွတိုက္ခုိက္ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၉-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုဏ္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ေနာင္ဆိုင္း၊ ကခ်င္တပ္သည္ ကရင္နီျပည္သို႔ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့သည္။ ထိ္ု႔ေနာက္ ကခ်င္တပ္၊  KNU တပ္ႏွင့္ ကရင္နီတပ္တို႔ ပႈးေပါင္းၿပီး ရွမ္းျပည္သုိ႔ခ်ီတက္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ သည္။ ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔ကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ဖဆပလအစုိးရအေနျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္ေရးလက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္အႀကီးအက်ယ္ အကူအညီ ရရွိကာ၊ ၄င္းတုိ႔၏တပ္မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္တိုးခ်ဲ႔ၿပီး ဆုံးရူံးသြားေသာ ၿမိဳ႔၊ ရြာ၊ ခရုိင္မ်ားကို တခုၿပီးတခု ျပန္လည္သိမ္းပိုက္္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဖဆပလအစိုးရတပ္သည္ ၁၉၄၉-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၃)ရက္ ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႔ကို ပအုိဝ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္၊  KNU တပ္ႏွင့္ ကရင္နီတပ္ တုိ႔ လက္ထဲမွ ျပန္လည္သိမ္းပုုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၅ဝ-ျပည့္ႏွစ္၊ ဇႏၵဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ကရင္နီျပည္ အေပၚ တတိယအၾကိမ္ အႀကီးအက်ယ္ထိုးစစ္ဆင္လာခဲ့သည္။ KNU တပ္ႏွင့္ကရင္နီတပ္တို႔သည္ အစြမ္းကုန္ခုခံတိုက္ခုိက္ပါေသာ္လည္း လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားမမွ်သည့္အတြက္ ဇႏၷဝါရီလ(၁၂) ရက္ ေန႔တြင္္ ဖဆပလအစိုးရတပ္မ်ားသည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔ကုိ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖဆပလတပ္ မ်ားသည္ ကရင္နီျပည္၏ေတာင္ပိုင္းကုိ မသိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ဖါေဆာင္း၊ ေမာ္ခ်ီးတို႔မွာ ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုခံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရလက္ထဲတြင္ရွိေနၿမဲျဖစ္သည္။ ၁၉၅၂-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဥကၠဌေစာေရႊသည္ ဘန္ေကာက္သို႔သြားျပီး တရုတ္ျဖဴ KMT ၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္လီမီ (Ggeneral Limin)ႏွင့္ အျပန္အလွန္ကူညီေရး စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ဤစာခ်ဳပ္အရ တရုတ္ျဖဴတပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္္းဆတ္မွတဆင့္ ကရင္နီျပည္ကိုျဖတ္ၿပီး KNU နယ္ေျမသို႔ ဆင္းလာၾကသည္။ ဤတရုတ္ျဖဴရန္ကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ၁၉၅၃-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလဆန္းတြင္ ဖဆပလအစိုးရတပ္သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ဦးစီးသည့္တပ္မဟာ (၂)ခုျဖင့္ ကရင္နီ ျပည္ေတာင္ပိုင္းကို အၾကီးအက်ယ္ထုိးစစ္ဆင္လာကာ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ခ်ီးၿမိဳ႔ကို သိမ္းပိုက္ လုိက္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေမာ္ခ်ီးၿမိဳ႔က်သြားေသာ္လည္း ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုုခံေတာ္လွန္ေရးကုိ ဦးေဆာင္ေသာ ဥကၠဌေစာေရႊသည္ စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲ ေတာလက္ေက်းရြာမ်ားကို အေျခခံျပီး ဖဆပလအစိုးရကို ဆက္လက္ ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့ေပသည္။ ၁၉၅၆-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠဌေစာေရႊသည္ ငွက္ဖ်ား(တိုက္ဖြိဳက္) ေရာဂါျဖင့္ လုိပြာခုိခရုိင္၊ ေမာ္ခ်ီးေတာင္ဘက္၊ (             ) ရြာတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ အေလာင္းကို လုိပြာခိုခရုိင္၊ ကြာခီးရြာသို႔ သယ္ေဆာင္လာၿပီး ထိုမွတဆင့္ ဘူးခုိရြာတြင္ျမဳပ္ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ဥကၠဌေစာေရႊကြယ္လြန္ သြားၿပီးေနာက္ ၄င္း၏ဇနီးကက္သရင္းေရႊမွ ေတာ္လွန္ေရးကုိဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ မိသားစုအခက္ အခဲေၾကာင့္ (၃)လ ၾကာေသာအခါ ေတာင္ငူၿမိဳ႔၊ ဖဆပလအစိုးရထံ အညံ့ခံသြားခဲ့သည္။

 

၆။ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ထူေထာင္ျခင္း၊

 

ဤကဲ့သို႔ ကက္သရင္းေရႊ   အညံ့ခံသြားၿပီးေနာက္ ေထာပလုိသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရး ကုိဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေထာပလုိသည္လက္နက္ကုိင္ခုခံေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုတြင္ ဦးေဆာင္ပါတီရွိမွ ေအာင္ျမင္မည္ဟူသည့္ အယူအဆရွိသူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီလမ္းစဥ္ကုိေရးဆြၿဲပီး ၁၉၅၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီကို စတင္ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။

ပါတီဖြဲ႔စည္းထူေထာင္စဥ္တြင္ ဥကၠဌမွာေထာပလုိ၊ အတြင္းေရးမွဴးမွာဆရာႀကီးဆယ္ျမဴရယ္၊ ဘ႑ေရး မႈးမွာ စေကာ္မူေဒး(ေခၚ )ဘီဘမူးတို႔ျဖစ္သည္။ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမွွာ စေကာ္မီးအီ၊ စေကာ္တာအယ္ဖုိး၊ ေက်ာ္ႏုိင္(ေခၚ) ဖုိးေက်ာ္၊ စေကာ္ထုိးခုိ(ေခၚ)ဝိစီပါ၊ ေစာလွဦးတုိ႔ျဖစ္ၾကျပီး အရံဗဟုိေကာ္မတီဝင္မွာ ဗိုလ္မွဴးခဖုိး ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ပါတီထူေထာင္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က ကရင္နီျပည္ကုိ (ေက၊ အဲန္၊ ယူ)မွ သတ္မွတ္ ထားေသာစစ္ေဒသ၊ တပ္မဟာ(၁)နယ္ေျမအျဖစ္မွရုပ္သိမ္းျပီး စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပိုမိုလြတ္လပ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ(၂၇)ရက္ေန႔အထိ ဘူးခုိရြာတြင္ ပဌမအႀကိမ္ေျမာက္အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ က်င္းပျပဳ လုပ္ၿပီး ေထာပလုိအားပါတီဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရး၏ တတိယေျမွာက္ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း တရားဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ကရင္နီအစုိးရဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျပီး ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္။    ၁။ ေထာပလုိ                                ဥကၠဌ

၂။ ေစာေမာ္ရယ္                            ဒု-ဥကၠဌ (ကာကြယ္ေရး )

၃။ စေကာ္မီးအီ                             ဒု-ဥကၠဌ (ျပည္ထဲေရး )

၄။ စေကာ္မႈေဒး(ခ)ဘီဘမႈး               ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္

၅။ ဆယ္ျမဴရယ္                             ဒု-ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ (ႏုိင္ငံေရး)

၆။ ေစာဖုိးျမင့္                                ဘ႑ေရး

 

အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ-

၇။ ေစာလွဦး

၈။ စေကာ္တာအယ္ဖိုး

၉။ စေကာ္ထုိးခုိ(ခ)ဝိစီပါ

၁ဝ။ ေလာ္ခီး

၁၁။ ကဲမဲတူး

၁၂။ ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ဖုိးေက်ာ္

 

အရံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ-

၁၃။ ဗုိလ္မွဴးခဖုိး

၁၄။ ေစာအဲနီ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

 

ဤအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ တပ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိခ်မွတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဥကၠဌေထာပလိုသည္ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ကိုယ္ရံေတာ္တပ္သား ဖ်ရယ္၏ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ အမွတ္(၃)ၿမိဳ႔နယ္၊ ကြာခီးရြာတြင္ စေနေန႔ည(၉)နာရီ အခ်ိန္၌က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ ဥကၠဌ ေထာပလုိက်ဆုံးသြားျပီးေနာက္ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလမွစ၍ ေစာေမာ္ရယ္သည္ စတုထၱေျမာက္ဥကၠဌအျဖစ္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ (၂)ပတ္ၾကာသည့္အခါ ဖဆပလ အစုိးရထံတြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းအတြင္း မီအီသည္ ပဥၥမေျမာက္ဥကၠဌ အျဖစ္ ပါတီႏွင့္ခုခံေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေျပာက္က်ားျဖဴ ဦးေဆာင္ေသာရန္သူစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘူးခုိရြာတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ၁၉၅၉-ခု ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ လုိပြာခိုခရိုင္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ကုိ ျပဳလုပ္က်င္းပၿပီး ဖိုးေက်ာ္ ကို ပါတီႏွင့္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဆဌမေျမာက္ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၆ဝ-ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဖိုးေက်ာ္သည္မိမိရြာသုိ႔ အလည္ျပန္လာစဥ္ ရန္သူစစ္တပ္၏ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၁၉၅၉-ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) သို႔ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၆ဝ မွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္အထိ ခုခံေတာ္လွန္ေရးကုိ ေစာေမာ္ရယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းေလး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခဖိုး စေသာေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆက္လက္ဦးေဆာင္ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ဤသည္ကို ေစာေမာ္ရယ္သည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုး တက္ေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴးအမည္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္သုိ႔ သြားေရာက္ေသာအားျဖင့္ ပါတီႏွင့္ခုခံေတာ္လွန္ေရး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လုိပြာခုိခရုိင္၌ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စစ္ေရးေကာ္မတီ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေစာေမာ္ရယ္ အား ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကရင္နီျပည္ဌါနခြဲ၌ ျပဳလုပ္ ေသာေတာ္လွန္ေသာလူမ်ဳိးစုံတပ္ေပါင္းစု ျဖစ္ေျမာက္ေရးအစည္းအေဝးတြင္ တပ္ေပါင္းစုျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မ တီ တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီး KNPP အားအတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၂-ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ဖြြဲ႔စည္း ေသာ ေတာ္လွန္ေသာလူေပါင္းမ်ဳိးစုံ မဟာမိတ္အဖြဲ႔တြင္လည္း KNPP အေနျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၃-ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ နန္းပန္ဗဟုိဌါနခ်ဳပ္ရုံး၌ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤကြန္ကရက္တြင္ ဥကၠဌေမာ္ရယ္အားႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌမွ ပါတီႏွင့္ခုခံေတာ္ လွန္ေရးသတၱမေျမာက္ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ကရင္နီအမ်ဳိး သားခုခံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဖြဲ႔စည္းျပီး ေကာင္စီဝင္ (၁၂)ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ခုခံေတာ္လွန္ ေရး၏ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိလည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမကုိလည္း အမွတ္-၁၊ အမွတ္-၂၊ အမွတ္-၃ ဟူ၍သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္စီဝင္အားလုံးတုိ႔သည္ ပါတီဝင္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ မူတရပ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္၊ အေျခခံဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကုိေရးဆြဲၿပီး ပါတီတိုးခ်ဲ႔ရန္ကုိလည္း ရဲေဘာ္ ထဲဘူးဖဲအား တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ စစ္ေရး၊ စီးပြါးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ကုိလည္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 

၇။ ပါတီျပန္လည္တိုးခ်ဲဖြဲ႔စည္းျခင္း

 

၁၉၇၄-ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ က်င္းပေသာေကာ္မတီဝင္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီတိုးခ်ဲေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအရင္ဖြဲ႔စည္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကြန္ကရက္ခ်မွတ္ထားေသာမူမွာ ေကာင္စီဝင္ အားလုံုးသည္ ပါတီဝင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေကာင္စီဝင္အားလုံးတုိ႔သည္ ပါတီဗဟုိ ေကာ္မတီျဖစ္သင့္ေၾကာင္းကုိ ရဲေဘာ္ထဲဘူးဖဲက တင္ျပခဲ့သည္။ ေကာင္စီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီအေၾကာင္းကုိ မသိေသးသျဖင့္ အခ်ဳိ႔ကပါတီဗဟုိေကာ္မတီျဖစ္ရန္ ျငင္းဆန္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္မွာ ပါတီဥကၠဌေစာေမာ္ရယ္၊ အတြင္းေရးမွဴးထဲဘူးဖဲ၊ ဘ႑ေရးမွဴးေစာမြန္နႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခဖုိးႏွင့္ ရဲေဘာ္ဝင္းႏုိင္တို႔ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ပါတီစည္းရုံးေရးကုိ ထိေရာက္စြာမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေသာ္လည္း ပါတီဝင္ေလ်ာက္လႊာကုိ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည္။ ၁၉၇၅-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ပါတီအေျခခံဥပေဒကုိအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ပါတီႀကီးထြားခုိင္မာေရးအတြက္ ပါတီျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ ပါတီ အေရးေပၚကြန္ကရက္ကို အစမ္းသေဘာျဖင့္ေခၚယူခဲ့သည္။ ေကာင္စီဝင္မ်ား၊ အမွတ္(၂)မွ ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ား စုစုေပါင္း(၁၇)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကြန္ကရက္တြင္ ပါတီအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပီး ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္ (၁၂)ဦးကုိဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ပါတီဥကၠဌကုိ ေစာေမာ္ရယ္အားလည္းေကာင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးကုိ ရဲေဘာ္ထဲဘူးဖဲအားလည္းေကာင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးကုိ ရဲေဘာ္သိန္းဟန္အားလည္းေကာင္း၊ ဘ႑ေရးမွဴး ကုိ ရဲေဘာ္ေဒးေဒးအားလည္းေကာင္း၊ တာဝန္ေပးသည့္အျပင္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္အခ်ဳိ႔ကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ ခဲ့သည္။ ပါတီဝင္ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္ကုိလည္း စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ထူးျခားခ်က္မွာ ကရင္နီအမ်ဳိးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ (၂၅ဝ)ဦးကုိ ပါတီဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး(၆)လအတြင္း ပါတီေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရ မည္။ မတင္သြင္းပါက ပါတီဝင္အျဖစ္မွျပန္ပယ္ခ်ခံရမည္ဟု ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ (၆)လ အတြင္း ပါတီဝင္ေလ်ာက္လႊာမွာ ေျခာက္ဆယ္သာလက္ခံရရွိၿပီး က်န္ေလွ်ာက္လႊာမတင္ေသာသူအားလုံးကုိ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ပယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ပါတီၾကီးထြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 

၈။ အမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးကိုပါတီက ဦးေဆာင္ေရး။

 

ပါတီစတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ ပါတီကြန္ကရက္ တခါမွ မေခၚယူႏုိင္ခဲ့ေပ။ အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ကုိသာေခၚယူၿပီး ကြန္ကရက္တြင္ ခုခံေတာ္လွန္ေရးကုိ ဦးေဆာင္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေကာင္စီဝင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ေကာင္စီဝင္မ်ားထဲတြင္ ပါတီဝင္မွာအနည္းငယ္သာ ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခုခံေတာ္လွန္ေရးကုိ ပါတီကဦးေဆာင္မည္ဆုိလွ်င္ ခုခံေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေကာင္စီဝင္မ်ားအားလုံးတို႔သည္ ပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္ဖုိ႔လိုအပ္ေနေပသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၇၇-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ၿပီး လာမည့္စတုထၱအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရန္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပါတီဗဟုိေကာ္္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားထဲမွ ပါတီဝင္ (၂၅) ဦးကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ကြန္ကရက္ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီသုိ႔ ေပးပုိ႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၇-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ စတုထၱအႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္သည္ ပါတီမွ တင္သြင္းေသာပါတီဝင္ (၂၅) ဦးအထဲမွ ဗဟုိေကာင္စီဝင္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ ကြန္ကရက္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း ဗဟုိေကာင္စီအစည္းအေဝးျပဳလုပ္၍ ရဲေဘာ္ထဲဘူးဖဲအား အဌမေျမာက္ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေစာေမာ္ရယ္အား ဗဟိုေကာင္စီ၏ နာယကအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

၁၉၇၈-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ဗဟိုေကာင္စီအတြင္း ဝါဒေရးရာအရ စတင္ကြဲလာၾကသည္။ တစ္ဘက္တြင္ အမ်ဳိးသားေရးကုိအေျခခံျပီး ကရင္နီျပည္၏သီးျခားလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ ရန္ျဖစ္သည္၊ တစ္ဘက္တြင္ အတန္းစားေရးကိုအေျခခံၿပီး ဗကပၾသဇာကုိခံယူရန္ျဖစ္သည္။ ဤဝါဒေရးရာကြဲမႈ သည္တျဖည္းျဖည္းႀကီးမားလာၿပီး ဇူလုိင္လ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ဗဟုိ၏ေကာင္စီဝင္မ်ား ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္အထိျဖစ္ လာခဲ့သည္။ ဗဟုိေကာင္စီဝင္ တစ္ဝက္မွာ အတန္းစားေရးကိုအေျခခံသည့္ ေဖါက္ျပန္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္သြားခဲ့ သည္။ က်န္ေသာအမ်ဳိးသားေရးကိုအေျခခံေသာအဖြဲ႔တြင္ ဗဟုိေကာင္စီဝင္မစုံေတာ့သည့္အတြက္ ဇူလုိင္လ (၃၁) ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္ေန႔အထိ အစည္းအေဝးတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟို ေကာင္စီမစုံေတာ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးေကာင္စီကုိသာဖြဲ႔စည္းရန္ ဆုုံးျဖတ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးေကာင္စီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္္းေအာင္သန္းေလးကုိ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဂ်ာ္နီစိုးကို အတြင္းေရးမွဴး(၁)အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးပလ်ားရယ္ကို အတြင္းေရးမွဴး(၂) အျဖစ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း အသီးသီးတာဝန္ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈ဝ-ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခုခံေတာ္လွန္ေရး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမည္ စာရင္းကုိေရးသားၿပီး တပ္မ်ားကုိေစလြတ္ကာ တရြာဝင္တရြာထြက္မဲဆႏၵေကာက္ခံခဲ့ရသည္။ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံး ရရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္(၅)ဦးျဖင့္ ဦးေဆာင္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဤအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္တြင္ တက္ေရာက္လာေသာ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ခုခံေတာ္လွန္ေရး၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းၿပီး ဦးေဆာင္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကုိ ဆက္လက္အတည္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔တြင္ ေစာေမာ္ရယ္ အား ဥကၠဌအျဖစ္ တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။

 

၉။ အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္မွ ပါတီ ကြန္ကရက္သို႔

 

၁၉၈၆-ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ကို မေခၚယူႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဆဌမေျမာက္ပါတီကြန္ကရက္ကုိသာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆဌမေျမာက္အၾကိမ္ပါတီကြန္ကရက္ဟုေခၚဆုိရာ၌ ပထမပါတီကြန္ကရက္က စတင္ ေရတြက္သည္မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ဆုံးက်င္းပႏိုင္သည့္ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ကိုအေျခခံျပီး ေရတြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤပါတီကြန္ကရက္တြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးပလ်ားရယ္ကို ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ၿပီး ယာယီအစုိးရ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၁၉၉၂-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ကရက္ကိုက်င္းပၿပီး ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္ (၂၁)ဦးကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ ကြန္ကရက္တြင္မဲအမ်ားဆုံးရရိွေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္ကုိ ပါတီ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယမဲအမ်ားဆုံးရေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္ကုိ ပါတီဒု-ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာစနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။ မဲအမ်ားဆုံးရရိွေသာ ရဲေဘာ္မန္းေအာင္သန္းေလး က ဥကၠဌအျဖစ္၊ ဒုတိယမဲအမ်ားဆုံးရဲေဘာ္ထဲဘူးဖဲ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ပါတီကုိ ကြပ္ကဲရသည္။ အတြင္းေရးမွဴးကုိမူ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဤကြန္ကရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဥေသွ်ာင္သမၼတစနစ္ စတင္က်င့္သုံး၍ သမၼတအျဖစ္ရဲေဘာ္ေစာေမာ္ရယ္အား ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၉၃-ခုႏွစ္တြင္ KNPP အေနျဖင့္ နဝတႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ စတင္ေဆြးေႏြးၿပီး ၁၉၉၅-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၁)ရက္ေန႔တြင္ နဝတႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကုိစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၅-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၅-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁ဝ)ရက္ေန႔ တြင္ ခူးဦးရယ္ဦးေဆာင္သည့္(၅)ဦးပါ KNPP ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္သုိ႔သြားေရာက္ၿပီး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ နဝတႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါေသာ္လည္း နဝတဘက္မွသေဘာမတူ ဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ နဝတႏွင့္ဆက္လက္တိုက္ခုိက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အဌမအၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ကရက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကြန္ကရက္တြင္ အၿမဲတမ္းပါတီဗဟိုေကာ္မတီျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္ပလ်ားရယ္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမတအျဖစ္ လည္းေကာင္း ရဲေဘာ္ထဲဘူးဖဲကို ပါတီဥကၠဌႏွင့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္မန္းေအာင္သန္းေလးကုိ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၉၈-ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ သမတပလ်ားရယ္ ဦးေဆာင္သည့္ KNPP ကိုယ္စားလွယ္ (၇)ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ရန္ကုန္သို႔သြားေရာက္ၿပီး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ နအဖႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ျပန္လာၾကသည္။

၂ဝဝ၁-ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ ပဌမအပါတ္တြင္ နဝမအၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ကရက္ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ဤကြန္ကရက္တြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျပီး ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ရဲေဘာ္ထဲဘူးဖဲအား ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိက်င္းပၿပီး လြတ္ေတာ္အမတ္ (၄ဝ)ဦးကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ လြတ္ေတာ္ဥကၠဌကုိ ခူဘ်ားရယ္အားလည္းေကာင္း၊ သမၼတကုိ ဆရာႀကီးဆယ္ျမဴရယ္အားလည္းေကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိပါတီဒု-ဥကၠဌျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္မန္းေအာင္သန္းေလး အားလည္းေကာင္း အသီးသီး ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

၂ဝဝ၅-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ(၂)ရက္ေန႔အထိတြင္ ဒႆသ မ အႀကိမ္ေျမာက္ပါတီ ကြန္ကရက္ကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ ကြန္ကရက္တြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရဲေဘာ္ထဲဘူးဖဲကုိ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အရံပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ပါတီဥကၠဌ ကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ပါ ပူးတြဲေပးအပ္ခဲ့သည္။ ကြန္ကရက္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ ပဌမအႀကိမ္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ရဲေဘာ္ေအဘယ္တြိဒ္အားပါတီ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ရဲေဘာ္ရီမန္ထူးအား ပါတီအတြင္းေရးမွဴး(၁) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရဲေဘာ္ဦးရယ္အား ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး(၂) အျဖစ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

 

၁ဝ။ ပါတီ၏ လက္ရွိအေျခအေန၊

 

ယခု လက္ရွိပါတီ၏အင္အားမွာ တင္းျပည့္ပါတီဝင္(       )ဦး ရွိသည္။ ပါတီကုိ ပါတီခြဲ၊ ပါတီစု၊ ပါတီစိတ္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ လက္ရွိပါတီခြဲ (၂)ခြဲရွိၿပီး ၄င္း၏ေအာက္တြင္ ပါတီစုမ်ားႏွင့္ ပါတီစိပ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။