ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ Mercy Crop အဖြဲ႕၏ေပါင္းစည္းလက္အစီအစဥ္ႏွင့္ ေပါင္း၍ လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ Mercy Crop အဖြဲ႕၏ေပါင္းစည္းလက္အစီအစဥ္ႏွင့္ ေပါင္း၍ လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

  KnIC(HQ): 30th November Mercy Crop၏ေပါင္းစည္းလက္ အစီအစဥ္၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္ရွိ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ (၂) ရက္တာက်င္းပခဲ့ပါသည္၊ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေခၚယူရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအတြင္းေရးမႉး-၂ မွ အဖြင့္ အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာ       ၾကားရာတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္               ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား…

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား  ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာတြင္က်င္းပသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာတြင္က်င္းပသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္

  KnIC (HQ): 26th Novmber ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာအေျခစိုက္ Gemeva Call အဖြဲ႕မွ ကမကထျပဳ၍ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔မွ (၂၄) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အစည္းအေဝးသုိ႔ Geneva Call အဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ တရားေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ ညႊန္ကားေရးမႉးေဆာ္ရယ္ေဒးတို႔ႏွွစ္ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးျဖစ္ေျမွာက္ေရးအတြက္ ေနာ္ေဝးႏွင့္ဆြစ္ဇာန္အစိုးရ…

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ဖက္ဒရယ္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ဖက္ဒရယ္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္

  KnIC (HQ): 3th Novvember   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္အစီအစဥ္အျဖစ္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔၏ပူးေပါင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တစ္ရပ္ကို တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ (၈) ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ဆြစ္ဇာလန္သံရံုးမွေဒသခံ အရာရွိတစ္ဦး စုစုေပါင္း…

ႁပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ အာဇာနည္ေကၽာက္တိုင္ကြင္းတြင္ ကၽင္းပႁပဳလုပ္ႁခင္း

KnIC: 3th November   ႁပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ႁမိဳ႔၊ အာဇာနည္ ေကၽာက္တိုင္ ကြင္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔၌ကၽင္းပႁပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မၽားႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုယ္စားလွယ္မၽား အသီးသီးမွယံုႂကည္မႈအလိုက္  လာေရာက္၍ မိမိတို႔ဆႏၵကိုဘုရားထံ စုေပါင္းဆုေတာင္း ႁခင္းႁဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မၽားမွ ေနႁပည္ေတာ္တြင္ ႁငိမ္းခၽမ္းေရးနဲ႔အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးေနေပမဲ့ စာရြက္ေပၚမွာလက္မွတ္ထိုးလိုက္ရံုနဲ႔ ႁငိမ္းခၽမ္းေရးရႁပီ၊ စစ္ေႁပႁငိမ္းႁပီ လို႔ ေႁပာလို႔မရပါဘူး။ ႁပည္သူလူထုေတြ ႁပင္းႁပတဲ့ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာလွၽင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေနာက္မွာမွ ႁငိမ္းခၽမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး…