သတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္                     ကရင္နီျပည္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကရင္နီျပည္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

KnIC (LKW) 5 Jan လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ယ္မ်ားမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေရးဆြဲမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကရင္နီုျပည္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁းဝ၀)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)နာရီအထိက်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ၊ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို(၁၈-၁၁-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကရင္နီျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္လာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္မွ (၂၁)ရက္အထိေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီအသီးသီး ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပသြားရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး…

ရန္ကုန္အေမရိကန္သံရံုးမွ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

    KnIC (LKW): 28 Dec   ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေမရိကန္သံရံုး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဌာန၏ ဌာနမႉးျဖစ္သူ ေဂ်ာ့ခ်္ဆြာဟာ့ခ္ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ ညေန ၁၆း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီအား လြိဳင္ေကာ္   ၿမိဳ႕ရွိ၊ ကရင္နီအမ်ိဳး သားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဆက္ဆံေရးရံုးတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုပါသည္။ အေမရိကန္သံမႉးႏွင့္အဖြဲ႕တြင္ အေမရိကန္သံရံုး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဌာန၏ ဌာနမႉးျဖစ္သူ ေဂ်ာ့ခ်္ဆြာဟာ့ခ္၊ ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ Keegan De Lancieႏွင့္  ႏိုင္ငံေရးကၽႊမ္းက်င္သူ…

ကရင္နီစိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမွာက္ သဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထရပ္တည္ေရး (၆) လ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး

ကရင္နီစိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမွာက္ သဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထရပ္တည္ေရး (၆) လ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး

KnIC(HQ): 14 December မဟာမဲေခါင္ေဒသစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း Great Mekong Sub-region Agriculture and Education Development Foundation(GMSAEDFC) ႏွင့္ ကရင္နီ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစင္တာ (KSWDC) တို႔ပူးတြဲအစီအစဥ္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္သည့္ ကရင္နီသဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း (Karenni Ecological Farming Center) ၏တတိယအႀကိမ္ သဘာဝနည္းက်ႏွင့္ ကိုယ္ ထူကိုယ္ထတပိုင္တႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရး (၆) လသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္ သင္တန္းအေျခစိုက္ရာေနရာတြင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ၿပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ အဆိုပါ…

(၇) ႀကိမ္ေျမွာက္အဆင့္ျမင့္လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တၿပိဳင္နက္က်င္းပ

(၇) ႀကိမ္ေျမွာက္အဆင့္ျမင့္လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တၿပိဳင္နက္က်င္းပ

KnIC(HQ): 11st December     ကရင္နီလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ကမကထျပဳက်င္းပဖြင့္လွစ္သည့္ (၆)လ အဆင့္ျမင့္ လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္း၏ (၇) ႀကိမ္ေျမွာက္ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ၁၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၌ ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္-(၁) တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ အခမ္း အနားသို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စခနု္းဒုကၡသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္ မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ ကရင္နီအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္နီပညာေရးဌာန မွေက်ာင္းဆရာ၊…

ျပည္နယ္အဆင့္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား                    အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

ျပည္နယ္အဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

                          KnIC (LWK): 10 De c   ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ကယန္းအမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး၊ ကရင္နီျပည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး တို႔ွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ခန္းမတြင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ (၁၀)ရက္ေန႔ က်င္းပျပဳ…