လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

 

KnIC (LKW): Jan 7      (Poe Myar, Kyar Myar)

 

လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၅၊ ၆ရက္အထိလြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊  ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ဗဟိုဦးစီးမွဴးလြန္ကဲျခင္းႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ား၏လုပ္ည္းမ်ားအတိုင္းက်င္းပသြားသည္ကို ရွတ္ခ်ေၾကာင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ယား(က)ရပ္ကြက္ရွိ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢရံုးတြင္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္ေန႔ နံနက္၁၀း၃၀နာရီမွ ၁၁း၃၀နာရီ အထိ က်င္းပခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ ေစရန္ ညြန္ႀကားခဲ့သည္႔အျပင္ ေကာ္မတီဝင္၁၂ဦးအား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဌး ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲအားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းအား ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ကရင္နီျပည္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ခ်င္းျပည္နယ္လူငယ္၊ ရွမ္းေတာင္လူငယ္အဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းျပီးမွ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမွ အစိုးရအားေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္(၃)ခ်က္ကို လက္ခံျပင္       ဆင္ေပးျခင္းမရွိသလို အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မွလူငယ္မ်ားက facilitate ျပဳလုပ္၍ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔ NLD လူငယ္ေတြကိုဆြဲေခၚျပီးမွကိုယ္စားလွယ္ (၃)ဦး ေရြးခ်ယ္ေသာ Forum တစ္ခုလုပ္လိုက္တဲ့ကိစၥကို လံုးဝကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို ပါတီလူငယ္ေတြ ပါဝင္လို႔မရပါဘူးဆိုတဲ့ မူထုတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီေတြျဖစ္တာကို လူငယ္ေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္တာျဖစ္တယ္၊ ညီညြတ္ေရးကို သြားရမည့္အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကရင္နီလူငယ္အသင္းကိုလာရႈပ္တယ္၊ သူတို႔လုပ္ရပ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာ္မတီကရံႈ႕ခ်တယ္၊ အစိုးရကကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းရမည့္အစား နီးစပ္ရာလူငယ္ေတြကိုေခၚတယ္၊ NLD လူငယ္ေတြေခၚတယ္၊ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးဟာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြမဟုတ္ဘူး ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳမယ္ဆိုတဲ့ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဌာေနတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္တဲ့လူမ်ိဳးစုေတြျဖစ္ေနတယ္ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရကေတာ့ သူတို႔ေန႔တပိုင္းနဲ႔ လူငယ္ေတြကိုဖိတ္ျပီးလုပ္တာျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ျပီး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္အေၾကာင္းကို မသိဘဲနဲ႔ဦးေဆာင္ျပီး လူငယ္ေတြကိုေရြးလိုက္တာျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိသာထင္ရွားေနပါတယ္’’ ဟု ဖိလစ္စိုးေအာင္ကေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကတက္ေရာက္ျပီး ကရင္နီ ျပည္ ကိုယ္စားျပဳလူငယ္(၃)ဦးကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳလူငယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ပူးေပါင္း၍ ေရြးခ်ယ္လိုက္  ေသာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ ေျပာဆိုမႈမ်ားအား ရပ္တည္သြား    မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးသြားသည္ကိုသိရသည္။

ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကႏၵာရဝတီတိုင္း, Eleven Media, KNGY, KSFU, MSAU, ေဂဘားလူငယ္, UKSY, KNY, Lain Technical/ MPF စုစုေပါင္း(၂၅)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

 

 

Leave a Reply