ရန္ကုန္အေမရိကန္သံရံုးမွ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

 

 

KnIC (LKW): 28 Dec

 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေမရိကန္သံရံုး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဌာန၏ ဌာနမႉးျဖစ္သူ ေဂ်ာ့ခ်္ဆြာဟာ့ခ္ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ ညေန ၁၆း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီအား လြိဳင္ေကာ္   ၿမိဳ႕ရွိ၊ ကရင္နီအမ်ိဳး သားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဆက္ဆံေရးရံုးတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုပါသည္။

အေမရိကန္သံမႉးႏွင့္အဖြဲ႕တြင္ အေမရိကန္သံရံုး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဌာန၏ ဌာနမႉးျဖစ္သူ ေဂ်ာ့ခ်္ဆြာဟာ့ခ္၊ ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ Keegan De Lancieႏွင့္  ႏိုင္ငံေရးကၽႊမ္းက်င္သူ နန္းခင္ေလးငယ္တို႔ ပါဝင္ၿပီး အေမရိကန္သံမႉးႏွင့္အဖြဲ႕အား ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ ဆက္ဆံေရးရံုးဒုတိယတာဝန္ခံ ေတာ္ရယ္ (အက္စ္) တို႔မွလက္ခံေတြ႔ဆံု ပါသည္။

ႏွစ္ဘက္တာဝန္ရွိသူမ်ား အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ၾကၿပီးေနာက္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ သံမႉး    ေဂ်ာ့ခ်္ ဆြာဟာ့ခ္ က ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္အားေပး ကူညီခဲ့ေၾကာင္း ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနႏွင့္ပါတ္သက္၍  ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေႏွးေကြးလွ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈရုတ္သိမ္းလိုက္၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အက်ိဳးဆက္   အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕က အေမရိကန္အစိုးရအား ပစ္တင္ေဝဘန္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အလားအလာအေပၚ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ အျမင္ႏွင့္ ကရင္နီ ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ေရွ႕အလားအလာမ်ားကို သိရွိ လို၍ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု   ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏အေျခအေန၊ ကရင္နီျပည္နယ္ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ အတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ အႏိၱမရည္မွန္းခ်က္မွာ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္၍ ျမင့္မားေသာရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ တစ္ဖြဲ႕တည္းျဖင့္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ဘဝတူတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ စုေပါင္း၍ အေရးဆို ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တျပည္နယ္တည္းအေရး ကရင္နီအမ်ိဳးသားတစ္ခု တည္းအေရးထက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးလိုလားသည့္ အေရးကိုဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ကရင္နီျပည္နယ္အေရးတြင္ ေနွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္လွ်င္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မႈအေပၚမတူညီ ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံျဖင့္သြားေနသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ဇံုတိုက္ခိုက္မႈအၿပီး တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္(၄)ဖြဲ႕ကို အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္အမည္တပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ပို၍လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ ေဝးကြာသြား ေစေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဘက္တြင္ မည္သည့္ပဋိပကၡပင္ရွိေစ လက္နက္ျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းထက္ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းျခင္းက ပို၍အေျဖမွန္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္လည္း ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အပစ္အ  ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း လက္ရွိမိမိတို႔ၾကားတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အားနည္းခ်က္မွာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈပိုင္းက အားနည္းေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္နီျပည္နယ္၏ ေရွ႕အလားအလာႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကရင္နီျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေရးမွာ စစ္တပ္အေပၚအမ်ား ႀကီးမူတည္ေၾကာင္း မိမိတို႔အေပၚနားလည္မႈ ရွိေနသမွ် တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္နီျပည္နယ္တလႊားတြင္ အေဆာက္အဦး၊ လမ္းတံတားမ်ားတည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားရွိလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။

ႏွစ္ဘက္တာဝန္ရွိသူမ်ား လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရွ႕အလားအလာမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾက ၿပီးေနာက္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုး      တက္ေရးပါတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ပါတီအတြင္းေရးမႉး-၂ က အႀကံျပဳခ်က္ (၄) ခ်က္ကိုေဆြးေႏြး တင္ျပပါသည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဆက္ဆံေရးလိုင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိ၍ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူဝါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားေစလိုေၾကာင္း၊ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို နားလည္မႈေပး၍ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျပဳ၍ ႏိုင္ငံေရးအရအေျဖရွာႏိုင္ရန္ ႀကိးစားေစလိုေၾကာင္း၊ စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ အမ္အယ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွစ္ဘက္       အၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ပဥၥမအခ်က္အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ထည့္ဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာရံပံုေငြမ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တို႔အၾကား မွ်တမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တိုက္ရိုက္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္သံုးစြဲခြင့္ေပးရန္လိုေၾကာင္းအႀကံျပဳတင္ျပပါသည္။

ႏွစ္ဘက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ အခ်ိန္တစ္နာရီခြဲခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အေမရိကန္သံအရာရွိ မ်ား  ဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပါဝင္ကူ   ညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳ၍ ညေန ၁၇း၅၅ နာရီတြင္ျပန္လည္ထြက္ခြါ သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

Leave a Reply