လြတ္ေတာ္ေရးရာဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ

 

KnIC (LKW): Jan 10 (Poe Myar, Kyar Myar)

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ဒုတိယ နာယက အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠဌမွလူထုမ်ား၊ CSO ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ လူထုအသံနားေထာင္ရန္၊ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိရွိရန္ ႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကိုတင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္ေတာ္ေရးရာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔ မနက္(၉းဝ၀)နာရီမွ ၁၂းဝ၀နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္မွ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ က်န္မာသန္စြမ္းတဲ့လူငယ္ေတြလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပညာတတ္လူငယ္ေတြျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္းေပးရပါမယ္၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ မဲဆႏၵနယ္မွာရွိတဲ့ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌဦးခြန္းဘီထူးက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လြတ္ေတာ္အားေကာင္းေရးကိစၥေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ရွိအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ NLD ပါတီကေနာက္ကပါလာျခင္းျဖင့္ အထူးသျဖင့္လႊတ္ေတာ္ကို အားေကာင္းေကာင္း နဲ႔ဖြဲ႕စည္းေနပါတယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာအဆိုေတြအားလံုးေအာင္ျမင္ေနတယ္ က်င္းပတဲ့ဥပေဒေရးရာကိစၥ အားလံုးဟာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနေၾကာင္း၊ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ မရွိခဲ့ေသးတဲ့အခြင့္အေရး အားလံုး၊ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အားလံုးဟာ ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိျပန္လည္တည္ေဆာက္တဲ့အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္ေတာ္ကအားေကာင္းေနေၾကာင္း လြတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေန တဆင့္ ျပည္သူလူထုေတြအားလံုး၊ သက္ဆိုင္ရာအားလံုး၊ ပါတီေတြအားလံုး၊ CSO  ေတြအားလံုးဝန္းရံျပီးမွ ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆက္ဆက္ျပီးသြားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ လြတ္ေတာ္က အားေကာင္းေနေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ လက္မခံလို႔မရတဲ့ အေနအထား မ်ိဳးက အစိုးရေတြရဲ့အခန္းက႑၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ အဟန္႔အတားနဲ႔စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနေသးတယ္၊  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ဒီအရွိတရားကို ကယားျပည္နယ္တြင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ CSO ေတြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

ေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လြိဳင္ေကာ္၊ ေျမနီကုန္းေက်းရြာမွ ဦးဦးရယ္မွ ၁၉၉၀-၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥအတြက္ဆိုျပီး စစ္တပ္မွေဒသခံေတာင္သူမ်ားရဲ့ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းထားတဲ့လယ္ယာေျမကို ျပည္သူလူထုေတြျဖစ္တဲ့ ေတာင္သူေတြ အေနနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အရ ေျမယာသိမ္းဆည္းတဲ့ကိစၥကို လက္ခံေသာ္လည္း ပိုလွ်ံေနတဲ့ေျမေတြကို ပိုင္ရွင္ ထံျပန္လည္ေပးဖို႔၊ အပ္ႏွံေပးဖို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးဖို႔ တရားဝင္ပံုစံ(၇) ျပန္လည္ ထုတ္ေပးဖို႔ကိုလိုလားေၾကာင္း           ေတာင္ဆုိေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေပၚေပါက္ဖို႔၊  တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သံဟဇာတျဖစ္ဖို႔၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔ကိစၥကို ေဆြးေႏြးသြားျပီး အသင္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥတြင္ ဥပေဒအရမွတ္ပံုတင္မရွိေသာ္လည္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု သိရေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဖိုရမ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္တြင္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက မတရားအသင္းမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာတတ္ေၾကာင္း ဒီကိစၥကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းသြားပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတက္ေရာက္ၾကျပီး စုစုေပါင္းအင္အား(၃၀ဝ)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၾက ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Leave a Reply