ကရင္နီလူငယ္ စခန္းလူငယ္ႏွင္႔ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်ေရး          ေဖာ္ရမ္     စတင္ဖြင္႔လွစ္

ကရင္နီလူငယ္ စခန္းလူငယ္ႏွင္႔ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်ေရး ေဖာ္ရမ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္

  KnIC (HQ-TTK)      3 FEB ကရင္နီအမ်ိဳးသားလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ကမကထိျပဳက်င္းပသည့္ ကရင္နီစခန္းလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်   ေရး ေဖာ္ရမ္ ဖြင့္လွစ္ပြဲကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔၌ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္-(၁)၊  စခန္း  ေကာ္မတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွအတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ၿပီး၊ ဒုကၡသည္ပင္မေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဗဟိုလူငယ္အစည္းအရံုး မွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စခန္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ တာဝန္ရွိလူ ငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုင္းေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စခန္း-(၁) ႏွင့္ခန္း- ၂မွ  …

လြတ္ေတာ္ေရးရာဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ

  KnIC (LKW): Jan 10 (Poe Myar, Kyar Myar) ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ဒုတိယ နာယက အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠဌမွလူထုမ်ား၊ CSO ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ လူထုအသံနားေထာင္ရန္၊ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိရွိရန္ ႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကိုတင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္ေတာ္ေရးရာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔ မနက္(၉းဝ၀)နာရီမွ ၁၂းဝ၀နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္မွ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ က်န္မာသန္စြမ္းတဲ့လူငယ္ေတြလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပညာတတ္လူငယ္ေတြျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊…

လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမ်ား                 သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

  KnIC (LKW): Jan 7      (Poe Myar, Kyar Myar)   လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၅၊ ၆ရက္အထိလြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊  ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ဗဟိုဦးစီးမွဴးလြန္ကဲျခင္းႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ား၏လုပ္ည္းမ်ားအတိုင္းက်င္းပသြားသည္ကို ရွတ္ခ်ေၾကာင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ယား(က)ရပ္ကြက္ရွိ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢရံုးတြင္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္ေန႔ နံနက္၁၀း၃၀နာရီမွ ၁၁း၃၀နာရီ အထိ က်င္းပခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။ ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ ေစရန္ ညြန္ႀကားခဲ့သည္႔အျပင္ ေကာ္မတီဝင္၁၂ဦးအား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး…

ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္                     ကရင္နီျပည္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကရင္နီျပည္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

KnIC (LKW) 5 Jan လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ယ္မ်ားမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေရးဆြဲမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကရင္နီုျပည္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁းဝ၀)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)နာရီအထိက်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ၊ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို(၁၈-၁၁-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကရင္နီျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္လာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္မွ (၂၁)ရက္အထိေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီအသီးသီး ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပသြားရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး…

ရန္ကုန္အေမရိကန္သံရံုးမွ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

    KnIC (LKW): 28 Dec   ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေမရိကန္သံရံုး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဌာန၏ ဌာနမႉးျဖစ္သူ ေဂ်ာ့ခ်္ဆြာဟာ့ခ္ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ ညေန ၁၆း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီအား လြိဳင္ေကာ္   ၿမိဳ႕ရွိ၊ ကရင္နီအမ်ိဳး သားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဆက္ဆံေရးရံုးတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုပါသည္။ အေမရိကန္သံမႉးႏွင့္အဖြဲ႕တြင္ အေမရိကန္သံရံုး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဌာန၏ ဌာနမႉးျဖစ္သူ ေဂ်ာ့ခ်္ဆြာဟာ့ခ္၊ ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ Keegan De Lancieႏွင့္  ႏိုင္ငံေရးကၽႊမ္းက်င္သူ…

ကရင္နီစိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမွာက္ သဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထရပ္တည္ေရး (၆) လ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး

ကရင္နီစိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမွာက္ သဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထရပ္တည္ေရး (၆) လ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး

KnIC(HQ): 14 December မဟာမဲေခါင္ေဒသစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း Great Mekong Sub-region Agriculture and Education Development Foundation(GMSAEDFC) ႏွင့္ ကရင္နီ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစင္တာ (KSWDC) တို႔ပူးတြဲအစီအစဥ္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္သည့္ ကရင္နီသဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း (Karenni Ecological Farming Center) ၏တတိယအႀကိမ္ သဘာဝနည္းက်ႏွင့္ ကိုယ္ ထူကိုယ္ထတပိုင္တႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရး (၆) လသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္ သင္တန္းအေျခစိုက္ရာေနရာတြင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ၿပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ အဆိုပါ…

(၇) ႀကိမ္ေျမွာက္အဆင့္ျမင့္လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တၿပိဳင္နက္က်င္းပ

(၇) ႀကိမ္ေျမွာက္အဆင့္ျမင့္လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တၿပိဳင္နက္က်င္းပ

KnIC(HQ): 11st December     ကရင္နီလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ကမကထျပဳက်င္းပဖြင့္လွစ္သည့္ (၆)လ အဆင့္ျမင့္ လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္း၏ (၇) ႀကိမ္ေျမွာက္ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ၁၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၌ ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္-(၁) တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ အခမ္း အနားသို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စခနု္းဒုကၡသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္ မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ ကရင္နီအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္နီပညာေရးဌာန မွေက်ာင္းဆရာ၊…

ျပည္နယ္အဆင့္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား                    အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

ျပည္နယ္အဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

                          KnIC (LWK): 10 De c   ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ကယန္းအမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး၊ ကရင္နီျပည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး တို႔ွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ခန္းမတြင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ (၁၀)ရက္ေန႔ က်င္းပျပဳ…

ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ျပန္လည္ထူေထာင္    ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

    KnIC (LKW): 9 DEC ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား မိမိေနရပ္သို႔ မိမိဆႏၵအရ ဂုဏ္သိကၡႏွင့္အညီ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ ဘဝလံုျခဳံေရးအတြက္ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရရွိေစရန္အတြက္ ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (KnRC) မွႀကီးမႈ၍ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(ဂ)ရက္ႏွင့္ (၉)ရက္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေထးသမရပ္ရွိ၊ ေမာဒူဒီးဘိုး ေက့ထ်ိဳးဘိုးေဟာ္နန္း၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ကရင္နီဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္(KnRC) ေကာ္မတီဝင္ဦးလြီးဇီမွ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းရာတြင္ ဒုကွ်သည္ေတြကို ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားရာတြင္ အတင္းအဓမၼမဟုတ္ဘဲ…